Tag: chuyện lập trình

Read More

Tôi sẽ “mở” hơn với thế giới lập trình

Nhưng, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ chú tâm nhiều hơn đến thế giới “nguồn mở” (open source), và sẽ học tập cũng như xây dựng các phần mềm cho cộng đồng và cho […]