Là Quân Tử THì PHải Biết Co Biết Giãn

Cách đây mấy năm tôi tuyển một anh từng là phó giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của một tỉnh ở Nam bộ, và anh chịu làm senior developer để thay đổi sự nghiệp của mình.

Không phải vì anh ấy không đủ giỏi để làm kiến trúc sư phần mềm, nhưng anh ấy sẽ gặp nhiều khó khăn khi thiếu kiến thức kinh nghiệm liên quan tới quy trình, tới cách vận hành dự án trong các dự án outsource, và cũng vì kiểm soát chất lượng của dự án địa phương nó có thể khác nhiều với dự án quốc tế. Và anh đã nghe theo lời khuyên của tôi để bắt đầu ở một xuất phát điểm thấp hơn, nhưng thuận lợi hơn.

Anh phải đi làm ở Sài Gòn trong tuần và cuối tuần phải chạy hơn trăm cây số để về quê với vợ con trong suốt bốn năm nhưng anh ấy không từ nan.

Anh ấy dù làm member trong line của tôi, nhưng là người rất giỏi và nếu trong một hoàn cảnh khác, chưa biết ai là member của ai.

Bạn biết không, làm quân tử phải biết co biết giãn, có khi để thay đổi vận mệnh, bạn phải biết chấp nhận bước lui vài bước và không phải lúc nào thăng tiếng cũng có nghĩa là phát triển đâu.

Giờ thì anh bạn đồng nghiệp đó đã mang cả gia đình gồm một vợ và hai con qua trời tây và xây dựng một sự nghiệp mới rồi! Dù ở bất cứ vị trí nào, anh ấy cũng luôn được đánh giá cao và được trọng dụng. Nhưng nếu ngày đó, anh ấy cố chấp để làm quản lý, có thể mục tiêu lớn của cuộc đời anh cũng có thể không trở thành hiện thực.

Bạn đã từng rời một vị trí cao về một vị trí khiêm nhường chưa?

Bạn đã từng bớt tham để vì một mục đích tốt đẹp hơn chưa?

Sài Gòn, ngày 02 tháng 08 năm 2021