Category: photography

Read More

Tiểu luận nhiếp ảnh: Like a bird

Tôi vào Sài Gòn năm 2011, và bắt đầu sống ở Gò Vấp từ năm 2012 cho đến bây giờ. Khi sống ở Gò Vấp, tôi có cơ hội được thấy máy bay bay qua […]