Category: photography

Read More

Chụp phố ở Hà Nội T12 2019 – P1 – Cầu Giấy với Ricoh GR III

Tôi thường đi công tác Hà Nội, nhưng chỉ đi trong ngày, tức là sáng bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, và tối tôi lại bay trở về nên hầu như tôi không có […]