Tag: hiểu bản thân

Read More

Đừng cố gắng

Trước đây, có những lúc tôi nhìn những người bạn thành đạt, tôi tự hỏi mình tại sao không cố gắng để được giống họ. Tôi cũng như bất cứ người bình thường khác đều […]