Tag: ricohgr

Read More

Ricoh GR 1 – Sự trở lại của ông vua đường phố vào năm 2020

Đầu năm 2019, tôi bị hỏng chiếc máy ảnh Ricoh GR, hai lần trước tôi đã tốn cho Tixiai tám triệu đồng để sửa chiếc máy ảnh, nhưng đến khi giá bán đi của một […]