Tag: Trò chuyện với MK

Read More

Ta và con cũng chỉ là cát bụi

Kỳ vọng cho con là gì hở MK? Thực ra ta không có kỳ vọng gì cho con cả, chỉ cầu mong con được sống vui và an yên. Nếu con bay xa được, hãy […]