Tag: cô đơn

Read More

Khác biệt VS. Đơn ĐỘC

#mk ơi, ba là một kẻ khiếm khuyết, có lối sống khá lạc loài, tự cô lập mình và luôn khiến mình cô độc, và vì vậy con sẽ thiệt thòi rất nhiều bởi lối […]