Category: Chuyện thường ngày

Read More

#mk hồn nhiên như CÔ Tiên

#mk là một đứa thú vị, luôn có xu hướng làm ngược với mong muốn của ba nó.Cố tính làm các phép tính cộng sai. Hỏi A thì sẽ trả lời B nếu đã biết […]