Category: Tự sự

Read More

Nhớ Huế

Những ngày đầu ở Sài Gòn, vào cuối tuần, tôi thường kiếm những quán cafe nhỏ – nhạc nhẹ và ngồi đồng ở trong đó. Đến khi vợ tôi vào Sài Gòn, tôi thường chở […]

Read More

Tĩnh tâm

Bạn có thể chọn hình thái của tâm hồn bạn, có thể là tấm gương, có thể là hồ nhỏ, có thể là đại dương và cũng có thể là một tấm nệm lò xo. Hay nói cách khác, bạn có thể chọn cách đối xử với những điều mà bạn tiếp nhận từ bên ngoài, và tùy theo cách đối xử, bạn sẽ thu được kết quả khác nhau.