Read More

Là Quân Tử THì PHải Biết Co Biết Giãn

Cách đây mấy năm tôi tuyển một anh từng là phó giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của một tỉnh ở Nam bộ, và anh chịu làm senior developer để thay đổi sự […]